Plante binefacatoare pentru trup si suflet I Plante cultivate in regim de permacultura I Plante rare I Plante aromatice I Plante autohtone I Carti

 

 

Termeni & Condiții

 

Identificarea comerciantului

Site-ul www.animaplant.ro, denumit în continuare “AnimaPlant.ro”, este deținut și administrat de societatea ANIMA PLANT S.R.L., denumit în continuare “ANIMA PLANT”, având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare 17430290, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/6068/2005, cu sediul în Loc. Cirtisoara NR. 317, Jud Sibiu, România. Tel.: 0749.079.619.

 

Navigarea pe site-ul AnimaPlant.ro urmată de Comandă echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice Client.


AnimaPlant.ro își rezerva dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum și Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă.

 

În caz de divergentă sau neînțelegeri între AnimaPlant.ro și Client, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la momentul Comenzii.

 

1. Definiții

Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul AnimaPlant.ro și care obține acces la conținutul de pe site, prin mijloace de comunicare puse la dispoziție de către AnimaPlant.ro (electronic, telefonic etc.), inclusiv prin intermediul unui CONT.
Cont – un ansamblu alcătuit dintr-o adresă de email și o parolă, care permite unui singur utilizator accesul la anumite zone restricționate ale site-ului, prin care se face accesul la servicii.
Client – persoana fizică / persoană juridică ce efectuează o Comandă.
Produse și Servicii – orice produs sau serviciu menționat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Comerciant, Clientului.
Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Comerciant şi Client prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Produse şi Servicii şi să facă plata acestora.
Comerciant – societatea ANIMA PLANT S.R.L., având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare 17430290, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/6068/2005, cu sediul în Loc. Cirtisoara NR. 317, Jud Sibiu, România. Tel.: 0749.079.619.
Contract – o Comandă confirmată de către Comerciant, prin care Comerciantul este de acord să vândă și să livreze Produsele și Serviciile, iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse şi Servicii.
Curier – orice persoană de drept public său privat care prestează servicii de curierat rapid.
Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic – email, sms, asupra produselor/serviciilor sau promoțiilor desfășurate de către AnimaPlant.ro

 

2. Drepturile de autor (Copyright)

Conținutul site-ului AnimaPlant.ro, incluzând: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea ANIMA PLANT SRL și este aparat de Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul ANIMA PLANT a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.

 

 

ANIMA PLANT SRL poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul/conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale site-ului AnimaPlant.ro în scopuri.

 

 

Utilizarea pe AnimaPlant.ro a oricărui nume de marca înregistrată nu constituie reclama pentru compania respectivă. AnimaPlant.ro nu își asumă responsabilitatea şi nu poate fi învinuita pentru pagubele apărute prin folosirea conținutului site-ului.

 

3. Limitări ale responsabilităților

Toate informațiile pe de AnimaPlant.ro sunt publicate cu scop informativ și nu înlocuiesc sfaturile sau prospecțiile medicului dvs. sau a farmacistului. Informațiile disponibile pe acest site nu trebuie folosite cu rolul de a diagnostica anumite probleme de sănătate. Vă rămâne responsabilitatea de a citi cu atenție fiecare prospect al produselor cumpărate. Dacă suferiți sau credeți că aveți anumite afecțiuni medicale, vă recomandăm să consultați un medic specialist.

 

 

Informațiile incluse pe AnimaPlant.ro au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care Comerciantul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștință Comerciantului la adresa contact@animaplant.ro, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

 

 

AnimaPlant.ro își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse şi Servicii care sunt afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă preturi evident eronate/derizorii pentru produse (preturi pe care le poate aprecia că fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire).


Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar AnimaPlant.ro nu îşi asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

 

4. Limita accesului la site

Utilizatorii site-ului AnimaPlant.ro pot face comentarii şi orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conţinutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, nu tulbura în nici un fel viaţa privată a altor persoane, nu încălca drepturile de proprietate intelectuală, nu conţine viruşi, nu serveşte unor campanii de promovare care nu au legătură cu AnimaPlant.ro, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entităţi vor fi raportate organelor abilitate. AnimaPlant.ro nu îşi asumă responsabilitatea şi nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

 

 

În cazul trimiterii sau afişării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor şi acordă AnimaPlant.ro şi afiliaţilor/asociaţilor săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil şi retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publică, precum şi dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conţinuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conţinutului pe care îl afişează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conţinut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terţe entităţi fizice sau juridice.

 

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele şi prenumele, telefon, adresa (domiciliu/reşedinţa), e-mail, obişnuinţe/preferinţe/comportament, imagine, voce, date de geolocalizare/date de trafic.

 

 

Atunci când un Utilizator îşi creează un cont pe AnimaPlant.ro, va primi comunicări comerciale din partea AnimaPlant.ro doar în măsura în care şi-a dat consimțământul expres, selectând opțiunea corespunzătoare.

 

 

Datele colectate cu privire la newsletter şi alerte sunt confidențiale. AnimaPlant.ro va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere şi alerte.

 

 

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, AnimaPlant.ro are obligaţia de a prelucra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.

 

 

Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicaţii electronice, informarea Clienților privind situaţia contului lor de pe AnimaPlant.ro, informarea Clienţilor privind evoluţia şi starea Comenzilor.

 

 

Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată că aceste date să fie incluse în baza de date a AnimaPlant.ro şi cu utilizarea şi prelucrarea de către AnimaPlant.ro, afiliații şi colaboratorii acestora pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare.

 

 

Clienților le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresă justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienții au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată către sediul ANIMA PLANT.

 

Refuzul furnizării acestor date determina imposibilitatea onorarii Comenzilor.

 

 

În cazul în care Clientul îşi modifica prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja către AnimaPlant.ro și există Comenzi în derulare, Comenzile îşi păstrează datele de la momentul plasării Comenzii iar livrarea produselor se va face luându-se în considerare datele nou modificate.

 

 

AnimaPlant.ro nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulga unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acţiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate ţine răspunzător pe AnimaPlant.ro pentru niciun fel de prejudiciu.

 

6. Inregistrarea ca Utilizator

Pentru crearea unui cont pe site-ul AnimaPlant.ro, Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă. AnimaPlant.ro poate refuza cererea de înregistrare sau poate șterge contul în situațiile în care constată că Utilizatorul a utilizat informații neconforme cu realitatea sau folosește serviciile într-un mod neconform cu uzanțele normale.

 

7. Prețul

Prețul final plătit de Client este format din prețul produsului + cheltuielile de expediție şi/sau încasare aferente. Preturile de livrare sunt detaliate pe site înainte de finalizarea comenzii.
Toate preţurile aferente produselor şi serviciilor comercializate prin intermediul site-ului AnimaPlant.ro sunt exprimate în Lei

8. Comanda

Pentru o comandă rapidă, Utilizatorul trebuie să seteze detaliile preferate de Comandă (unde să fie livrată, modalitatea de expediere și modalitatea de plată) în contul de Utilizator, iar aceste setări vor fi reținute și folosite pentru fiecare Comandă. Aceste setări pot fi modificate oricând.

 

 

Prin finalizarea Comenzii Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale şi corecte, în caz contrar ar putea suporta consecințele acestor erori (Comanda întârziată, transmisă greșit etc).

 

 

AnimaPlant.ro nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport efectuat în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.

 

 

Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declară de acord cu posibilitatea ca că un reprezentant AnimaPlant.ro să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către Părţi (e-mail/telefon) pentru confirmarea personală a Comenzii.

 

 

AnimaPlant.ro poate refuza o Comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligații între pârți și fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situații:

• eșuarea / invalidarea tranzacției online;

• neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului / a tranzacției;

• date incomplete sau incorecte ale Clientului;

• activitatea Clientului poate produce daune site-ului AnimaPlant.ro /partenerilor;

• livrări consecutiv eșuate;

• alte motive obiective: în cazul în care Clientul nu garantează că modul de plată este valid şi că nu este obținut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.

 

 

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru că informația prezentată pe acest site să fie exactă şi corectă, AnimaPlant.ro nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea în completarea de către Client a formularelor din site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii şi utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

 

 

În anumite situații şi pentru motive justificate, AnimaPlant.ro îşi rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor din Comandă. În aceste situații AnimaPlant.ro va anunța Clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Comerciantului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

 

 

Contractul se considera încheiat între Client şi AnimaPlant.ro în momentul primirii de către Client de la AnimaPlant.ro, prin intermediul poștei electronice şi/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

 

 

În cazul în care un Bun şi/său Serviciu comandat de către Client nu poate fi livrat de către AnimaPlant.ro, ne obligăm să informăm Clientul asupra acestui fapt şi să returnăm în contul Clientului contravaloarea Bunului şi/sau Serviciului, în termen de maxim 30 zile de la data la care AnimaPlant.ro a luat la cunoştinţă acest fapt sau de la data la care Clientul şi-a exprimat în mod expres intenţia de reziliere a Contractului.

 

9. Facturare – plăți

Prețul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Comerciantul va emite către Client o factură pentru Produsele şi Serviciile livrate, obligaţia Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.
Plata se poate face online, prin transfer bancar sau ramburs la curier.

 

10. Livrarea

Produsele sunt livrate în termen de 24 – 48 de ore de la recepționarea comenzii. Comenzile efectuate sâmbătă sau duminica vor fi procesate în cursul zilei de luni.
Între înregistrarea Comenzii şi preluarea acesteia de către Curier există un interval de 12-24 ore. Orice întârziere suplimentară va fi comunicată Clientului şi se va agrea cu acesta un nou termen de livrare care nu va putea depăşi termenul maxim prevăzut mai sus.

 

 

Atenție! Din cauza timpului foarte scurt de procesare a Comenzilor, este imposibilă operarea de modificări asupra Comenzilor deja plasate.

În cazul în care produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care prețul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificări ulterioare confirmării Comenzii), ANIMA PLANT SRL va informa Clientul despre indisponibilitate iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate în termen de 14 zile. Clientul poate confirma modificările intervenite cu privire la preţul sau caracteristicile produselor, modificând astfel Comanda iniţială, iar ANIMA PLANT SRL va livra produsele conform Comenzii astfel modificate.
Pentru produsele care nu se afla în stoc, Clientul este de acord că ANIMA PLANT SRL să livreze un produs cu calități şi preţ echivalente cu cele solicitate. Dacă Clientul îşi exercita dreptul de denunţare unilaterală a contractului în termen de 30 de zile de la primirea produselor, cheltuielile de returnare a produselor sunt în sarcina ANIMA PLANT SRL.

 

10.1 Condiţii de livrare

La solicitarea AnimaPlant.ro sau a Curierului, Clientul va face dovada identităţii sale, dacă e necesar prin una sau mai multe acte emise de autorităţi oficiale şi va comunica numărul de Comandă atribuit de către Comerciant.

 

 

În cazul în care Clientul se afla în imposibilitatea recepționarii Comenzii în mod personal, Comandă va fi lăsată la adresa precizata doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani şi doar în cazul comunicării către Curier, a numărului Comenzii.

 

 

Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul nu îndeplinește condițiile de mai sus.

 

 

În cazul livrării la locul de muncă al Clientului, caz în care Curierul nu poate avea acces în locația respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate recepționa această Comandă.
Clientul va fi contactat telefonic de către Curier în prealabil pentru a obține confirmarea prezentei acestuia la adresa şi ora selectate în momentul validării Comenzii pe site.
Clientul se obliga să fie prezent la adresa de livrare indicată, în intervalul orar selectat, în caz contrar acesta va suporta taxa de transport aferenta unei posibile noi livrări. Intervalul orar va putea fi modificat, ulterior selectării, doar cu acordul Curierului.

 

 

Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către AnimaPlant.ro, la momentul predării produselor Comandate către Client la adresa selectată de acesta la momentul plasării Comenzii.

 

10.2 Recepţia produselor

Clientul se obliga să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier sau Poşta Română la livrarea produselor comandate, la care este anexat şi bonul fiscal ce conține toate informațiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, preț).


Prin semnarea bonului de livrare Clientul recunoaște primirea în bune condiții și în totalitate a produselor Comandate.

 

11. Politica de retur. Dreptul de retragere

 

11.1. Renunţarea la cumpărare și returul

Potrivit ordonanței O.U.G. nr. 34/2014, orice client are dreptul de a returna produsul cumpărat, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea coletului.

 

 

Solicitările de retur se notifică la adresa de e-mail contact@animaplant.ro sau la numărul de telefon 0745.098.911.

 

 

SC ANIMA PLANT SRL va înapoia contravaloarea comenzii în cel mai scurt timp posibil de la primirea produsului returnat.

Încheierea contractului are loc în momentul emiterii facturii fiscale și nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmării automate de primire a acesteia.

Procedura de retragere din contract

Exercitarea dreptului de retragere


Consumatorul informează SC ANIMA PLANT SRL cu privire la decizia de retragere din contract, notificând în scris sau telefonic că renunță la cumpărare.

Produsele pentru care nu se acceptă retur:
• Produse desigilate;
• Produse care prezintă lovituri sau sunt incomplete (fără accesorii sau documentele aferente);
• Produsele care au termen de valabilitate scurt, se deteriorează ușor și cele care sunt sensibile la condițiile de temperatură

 

 

Procedura de retur


1. Mai întâi, se va face intenția de retur printr-o sesizare scrisă sau verbală prin următoarele metode:
• Prin intermediul adresei de email: contact@animaplant.ro
• Telefonic: 0745.098.911.

 

Solicitarea de retur trebuie să conțină următoarele informații:
• Nume/prenume;
• Adresă de livrare;
• Adresă de email/nr. de telefon;
• Numărul facturii;

 

 

2. Un operator de la AnimaPlant.ro va face o solicitare de preluare a coletului de retur de la adresa specificată de client, de către una din firmele de curierat cu care colaborăm;
Ulterior, se va stabili o zi pentru preluarea coletului de retur de către curier de la adresa clientului.

Clientul va preda curierului coletul cu produsele achiziționate, împreună cu toate documentele aferente primite.

Suma achitată de client va fi rambursată, în 14 zile calendaristice de la primirea integrala a coletului de retur. Din aceasta sumă se vor reține taxele de transport aferente returului.
Pentru comenzile plătite cu cardul suma va fi returnată pe același card utilizat la tranzacționare, în decurs de maxim 14 de zile de la acceptarea returului.

Cheltuielile de transport vor fi suportate în totalitate de către client.

 

 

Situații în care costul transportului va fi suportat de către AnimaPlant.ro


• Produsul livrat nu corespunde specificațiilor din site. Puteți solicita returnarea acestuia pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii (în cazul în care produsul nu mai este disponibil).
• Produs în colet deteriorat. Pentru produsele ale căror colete prezintă deteriorări vizibile la primirea prin curier, vă recomandăm să refuzați recepția lor. Pentru dovezi, coletul poate fi fotografiat şi se poate întocmi un proces verbal împreună cu reprezentantul firmei de curierat în care să fie menţionată starea coletului din momentul livrării.
• Produse livrate greșit. În cazul în care s-a livrat alt produs decât cel comandat.
Costurile de retur pentru situațiile prezentate mai sus (nu şi în cazul renunţării la cumpărare) cad în sarcina ANIMA PLANT.
Solicitările de retur se notifica pe site-ul nostru la adresa de e-mail contact@animaplant.ro în termen de 48 de ore de la primirea produsului.

Menţiune: În toate cazurile de mai sus, produsele trebuie returnate în starea în care au fost primite, în ambalajul original şi însoțite de toate accesoriile şi documentele originale. Deteriorarea produselor sau punerea într-o stare ce face imposibilă revânzarea lor poate duce la refuzarea returului.

12. Forţa majoră

Niciuna dintre pârțile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (total/parțial) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forţă majoră. Părţile îşi vor aduce la cunoștință de îndată cazul de forţă majoră şi vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecinţelor evenimentului.
Dacă în termen de 14 zile evenimentul de forţă majoră nu încetează, părţile au dreptul de a denunţa unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese.
Forţa majoră va fi probata conform legii.

13. Soluţionarea conflictelor. 

Sesizări și reclamații.Pentru orice sesizare sau reclamație ne puteți contacta telefonic 0745.098.911, sau prin email la adresa: contact@animaplant.ro. Orice conflict apărut între AnimaPlant.ro şi Clienţi va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluţionare este medierea, în condiţiile legii, iar dacă aceasta eșuează se apelează la instanțele românești competente de la domiciliul Clientului. Contractul va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea romană.

14. Litigii

Prin folosirea, vizitarea, vizualizarea site-ului AnimaPlant.ro şi/sau al oricărui conţinut trimis de către AnimaPlant.ro Utilizatorului/Clientului prin accesare şi/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cel puțin cu prevederile “Termeni şi condiţii”. Orice neînțelegere sau dispută cu referire la prezențele Termeni şi Condiții care ar putea să apară între Utilizator/Client și AnimaPlant.ro sau partenerii săi se va rezolva pe cale amiabilă, părţile depunând toate eforturile necesare în acest sens. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat de către instanţă competentă de la sediul AnimaPlant.ro, în conformitate cu legile române în vigoare.

 

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalida, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Prezentul document a fost redactat şi va fi interpretat în conformitate cu legislaţia romană.

15. Fraudă

Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat şi care expira după o perioadă predefinita, pentru a putea beneficia de promoţii sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsură să afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisă şi va fi considerată o tentativă de fraudă. Proprietarul site-ului AnimaPlant.ro îşi rezerva dreptul de a suspenda conturile astfel create şi de a retrage beneficiile aferente promoţiilor sau ofertelor în curs, de a anula contul fără preaviz, înştiinţare, alte formalităţi sau despăgubiri.

 

Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi dar fără a se limita la: accesarea datelor Clienţilor AnimaPlant.ro, alterarea conţinutului site-ului, încercarea de afectare a performanţelor serverelor AnimaPlant.ro, deturnarea conţinutului livrărilor către terţi etc) vor fi pedepsite conform legii penale.

16. Garanția de conformitate

Sc AMINA PLANT SRL are obligația de a livra produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare, indiferent de forma în care se încheie, scris sau verbal. Toate produsele comercializate de către AnimaPlant.ro sunt noi și provin de la producători autorizați. De asemenea, acestea beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare și politicilor comerciale.

17. Dispoziţii finale

AnimaPlant.ro îşi rezerva dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi precum şi orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului cu notificarea prealabilă a Utilizatorului sau Clientului, acesta urmând a-şi exprima acordul asupra modificărilor, în cel mult 3 zile. În cazul în care clientul/membrul nu își exprima acordul/dezacordul asupra modificărilor, în interiorul termenului de 3 zile, se va interpreta ca acesta și-a exprimat tacit acordul asupra tuturor modificărilor intervenite asupra prezentelor termeni şi condiții.

 

În limita prevederilor Termeni şi Condiții, AnimaPlant.ro nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului. Totodată, AnimaPlant.ro își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură şi/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

 

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalida, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

 

Anima Plant
Logo
Creaza cont nou
Lista de cumparaturi